מכרזי כוח אדם

מכרזי כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז מספר 02/2020- דרוש/ה גזבר/ית למועצה (100% משרה) 25/02/2020 05/03/2020
מכרז מספר 05/2020- דרוש/ה בודק/ת בקשות להיתרי בניה 100% משרה 25/02/2020 05/03/2020
מכרז מס' 18/2019- דרוש/ה מנהל/ת תכנית "ביטחון קהילתי" (עיר ללא אלימות)- (100% משרה) 15/11/2019 26/11/2019
מכרז מס' 28/2019- דרוש/ה מפקח/ת איכות הסביבה ואכיפה משולבת (100% משרה) 15/11/2019 26/11/2019
מכרז מספר 24/2019: דרוש/ה סייע/ת לגן ילדים ממלכתי חרדי (85% משרה) 19/08/2019 26/08/2019
דרוש/ה מהנדס/ת למועצה ולוועדה לתכנון ובנייה (100% משרה)- מכרז 16/2019 27/06/2019 08/07/2019
דרוש/ה מפקח/ת בנייה ורישוי עסקים (%100 משרה) – מכרז מספר 17\2019 27/06/2019 08/07/2019
דרוש/ה מזכיר/ת מחלקה למועצה (%100 משרה) – מכרז מספר 2019/19 27/06/2019 08/07/2019
דרוש/ה מנהל/ת תכנית "בטחון קהילתי" עיר ללא אלימות (%100 משרה) – מכרז מספר 18\2019 27/06/2019 08/07/2019
דרוש/ה מדריך/ת נוער יישובי ( עד- 70% משרה) – מכרז מספר 12/2019 28/03/2019 04/04/2019
דרוש/ה מידען/ית לועדה לתכנון ובנייה (100% משרה) – מכרז מספר 13/2019 28/03/2019 04/04/2019
דרוש/ה נהג/ת אוטובוס (100% משרה) – מכרז מספר 11/2019 28/03/2019 04/04/2019
דרוש/ה עוב/ת סוציאלי/ת (100% משרה) – מכרז מספר 08/2019 28/03/2019 04/04/2019
דרוש/ה רכז/ת צהרונים במועצה ( 100% משרה) – מכרז מספר 09/2019 28/03/2019 04/04/2019

חזור למכרזים פעילים