שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
הליך 30/2018 להכנת תכנית מתאר כוללנית כללי חיצוני 09/11/2018 11/12/2018
פרוטוקול ועדת השלושה- החלטה על התקשרות לשירות ניהול/ פיקוח עם משכ"ל כללי חיצוני 31/05/2018
התקשרות עם החברה למשק וכלכלה כללי חיצוני 24/01/2018
טפסי הגשת מועמדות למכרזי כח אדם כללי פומבי

עבור לארכיון המכרזים