שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מספר 28/2018 לתכנון, אספקה, התקנה ואחזקה של מתקני משחק ומשטח דשא סינטטי בפארק המועצה אזורית שדות דן במושב אחיעזר כללי חיצוני 26/07/2018 22/08/2018
פרוטוקול ועדת השלושה- החלטה על התקשרות לשירות ניהול/ פיקוח עם משכ"ל כללי חיצוני 31/05/2018
התקשרות עם החברה למשק וכלכלה כללי חיצוני 24/01/2018
טפסי הגשת מועמדות למכרזי כח אדם כללי פומבי

עבור לארכיון המכרזים