דלג לתוכן העמוד
איך אנחנו
יכולים לעזור לך?
24/7
מוקד המועצה
לשירותך!

חדשות:

תושבים יקרים, ביום חמישי 16.8.18 יהיו משרדי המועצה סגורים עקב חופשה מרוכזת. למקרים דחופים ניתן לפנות למוקד המועצה - 106.
תושבים יקרים, ביום חמישי 16.8.18 יהיו משרדי המועצה סגורים עקב חופשה מרוכזת. למקרים דחופים ניתן לפנות למוקד המועצה - 106.
הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי בבחירות למועצה 2018
בחירות מוניציפאליות 2018
מכרז 2018\28- לתכנון, אספקה, התקנה ואחזקה של מתקני משחק ומשטח דשא סינטטי בפארק המועצה אזורית שדות דן במושב אחיעזר
משרדי המועצה יהיו סגורים עקב חופשה מרוכזת החל מיום א' 22.7.18 עד ליום שישי 27.7.18. למקרים דחופים ניתן לפנות למוקד המועצה 106
המועצה מודיעה כי חתמה על חוזה למתן שירותי ניהול ופיקוח על שירותי פינוי אשפה, דחס וטמונים לפי התקשרות עם חב' י.ר.א.ב שירותי נוי 1985 בע"מ במסגרת מכרז מספר פא/19/2016
מכרז 27\2018- הזמנה להציע הצעות להפעלת צהרונים במועצה האזורית שדות דן
דו"ח מידע לתושב- תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
דרוש עובד לטיפול ואחזקה במכוני הביוב
דיווח כספי לשנת 2017- ביוב
הודעה על התקשרות עם ספק יחיד להפעלת פרויקט עיר המח"ר
ועדת גבולות ועדים מקומיים- תחום הוועד המקומי כפר חב"ד
נבחר שם חדש למועצה- מועצה אזורית שדות דן
שעות קבלת קהל באגף החינוך
דברי הסבר לצו המיסים 2018

שירותים

חוברת מידע לתושב