הורי ילדי הגנים: 
הקייטנה תתקיים מתאריך 28.3 עד תאריך 3.4 (ו' בניסן עד י"ב בניסן)
יום קצר בין השעות 07:30 עד 13:00 בעלות 100 ש"ח 
יום ארוך כולל צהרון בין השעות 07:30 עד 16:00 בעלות 320 ₪ 
נדרש רישום גם לילדים הרשומים לצהרון המעוניינים להשתתף בקייטנה.

ההרשמה עד לתאריך 28.02 באתר אופק:

http://Www.ofek4kids.co.il

הורי ילדי כיתות א'-ג': 
החלה ההרשמה ל קייטנת פסח
הקייטנה תתקיים מתאריך 28.3 עד תאריך 3.4 (ו' בניסן עד י"ב בניסן)
יום קצר בין השעות 8:00 עד 13:00 בעלות 100 ש"ח 
יום ארוך כולל צהרון בין השעות 08:00 עד 16:00 בעלות 320 ₪ 
נדרש רישום גם לילדים הרשומים לצהרון המעוניינים להשתתף בקייטנה.

ההרשמה עד לתאריך 28.02 באתר אופק:

http://Www.ofek4kids.co.il

אנא הזדרזו להירשם.
לאחר תאריך זה ההרשמה על בסיס מקום פנוי בלבד.
אנחנו מתרגשים!
צוות אופק.