תושבים יקרים שימו לב
 
היום - יום ראשון כ"א בשבט 12.2.23 מסתיים הרישום לגני הילדים
 
כולם מחויבים ברישום- גם ילדים ממשיכים
 
תושבים שעדיין לא הסדירו רישום לילדיהם לשנה"ל תשפ"ד מתבקשים לבצע רישום באתר המועצה

הרשמה לכיתה א' מתבצעת בבתי הספר