מחלקת הגיל הרך והאגף לשירותים חברתיים

 


קישור להרשמה: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf381vbkj_DzP10C8mjCX43dXWM0JCxsLFSOs0ditxJ6zySyA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0