פרס ניהול כספי תקין

היום 19.9 קיבלה מועצה אזורית עמק לוד בראשות דוד יפרח פרס בגין ניהול כספי תקין.


 

המועצה האזורית עמק לוד בראשות דוד יפרח קיבלה היום בטקס בו השתתפו 102 רשויות מקומיות

ובמעמד שר הפנים ח"כ אריה דרעי  פרס בגין ניהול כספי תקין.  

ראש המועצה קיבל תעודת הוקרה על ניהול כספי המועצה באופן תקין ומאוזן.

הפרס הוענק לאחר בחינה  מדוקדקת  לרשויות שעמדו בקריטריונים הכוללים: סדרי עבודה ומינהל,

יעילות כספית וביצועי תקציב, העסקת עובדים וניהול ההון האנושי,  היערכות לחירום ורישוי עסקים.

מוא"ז עמק לוד עמדה בכל הקריטריונים וזכתה להוקרה והערכה .