שנת לימודים פוריה ומוצלחת

מועצה אזורית עמק לוד מאחלת לכל תלמידיה שנת לימודים פוריה ומוצלחת