הרשמה לקייטנות הקיץ לבתי הספר וגני הילדים

המועצה האזורית עמק לוד מקיימת בחודש יולי השנה בשיתוף עם וועדי הישובים במועצה קייטנות קיץ מלהיבות, ערכיות ואיכותיות המותאמות לצרכי הילדים ולהקלת הנטל על ההורים. המועצה האזורית עמק לוד לקחה על עצמה לבצע את התכנית לכלל הילדים בישובים השונים מתוך שאיפה להענ


 

 הקייטנות יתקיימו במתכונת הבאה:

 ישובים (פרט לכפר חב"ד):

  • ביה"ס תורת משה – ביה"ס של החופש הגדול - כיתות א'-ג' במבנה ביה"ס בעלות 300 ₪  לחניך
  • ביה"ס ניר צבי – ביה"ס של החופש הגדול - לכתות א'-ג' במבנה ביה"ס בעלות 300 ₪ לחניך
  • קייטנה על גלגלים – לכיתות ד' – י' - בישובי המועצה בעלות 990₪ לחניך          
  • קייטנה על גלגלים VIP – לכתות ז'-י' בישובי המועצה בעלות 600 ₪ לחניך

כפר חב"ד

  • ביה"ס בית רבקה  – ביה"ס של החופש הגדול - כיתות א'-ג' במבנה ביה"ס צעירות -  בעלות 300 ₪  לחניך
  • ביה"ס בית רבקה  – קייטנה לכתות ד'-ו'  - במבנה ביה"ס בוגרות -  בעלות 500 ₪  לחניך
  • ביה"ס בית רבקה – קייטנה על גלגלים VIP- במבנה ביה"ס בוגרות בעלות 600 ₪  לחניך

קייטנת גני ילדים

  • קייטנות גני ילדים בישובי המועצה – (במבני הגנים במהלך השנה) -  בעלות 500 ₪ לחניך
  • קייטנת גני הילדים בכפר חב"ד – (במבני הגנים במהלך השנה)  - בעלות 300 ₪ לחניך


הרשמה:

להרשמה לחצו על הלינק הבא https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/kaytanot/rishum?rshut=53

ההרשמה תתקיים בין התאריכים יום ראשון כ"ח 24/5/2017  ועד ליום ראשון י"ז 11/6/2017

לאחר סיום הרישום תהיה בתוספת של 100 ש"ח

לידיעתכם: ללא מילוי הטפסים הנלווים לא תאושר בקשתכם לרישום

 

לשאלות ובירורים ניתן לפנות לרונית עמאר- מנהלת מחלקת התרבות בטלפון - 647 073-2230636