רישום ילדים למשפחתונים

לשנת הלימודים תשע"ו

 

שימו לב! נותרו מקומות בודדים במשפחתונים של כפר חב"ד בלבד

 

הרישום יתקיים אי"ה במועדים הבאים :

 

יום

תאריך

בין השעות

ראשון

י"ג סיון

31.5.15

9:00 – 12:00

שני

י"ד סיון

1.6.15

11:00- 17:00

רביעי

ט"ז סיון

3.6.15

 9:00 -  13:00

ראשון

כ' סיון

7.6.15

 9:00- 13:00

 

מקום הרישום: המחלקה לשירותים חברתיים בבנין המועצה האזורית עמק לוד, כפר חב"ד. נא לגשת לעו"ס שירן נעים .

זכאים להירשם:

 1. ילדים הממשיכים שנה נוספת במשפחתון - מחויבים גם הם ברישום.
 2. ילדים אשר נולדו החל מ-  01.01.2013. 
 3. ילדים אשר נולדו בין התאריכים: 31.12.2012 -  31.7.2011 שהוגדרו כ"מעוכבי התפתחות" ביחס לגילם על פי חוות דעת תקפה של היחידה להתפתחות הילד.  
 4. ילדים אשר נולדו בין התאריכים: 31.12.2012-  31.7.2011  שלא הוגדרו כמעוכבי התפתחות יוכלו להתקבל על בסיס מקום פנוי בלבד ואינם זכאים להשתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד.

בעת הרישום נא להצטייד ב:

 1. דמי רישום בסך  133 ₪.
 2. תעודת זהות של כל אחד מבני הזוג כולל הספח בו רשום/ה הילד/ה.
 3. אישורי הכנסה של כל אחד מבני הזוג :

שכירים :   תלוש משכורת לאחד מהחודשים ינואר, פברואר או מרץ 2015.     

עצמאיים :   שומה מודפסת ממס הכנסה לשנת 2014 או אישור מרואה חשבון.

הורה לומד :  ימלא *תצהיר הורה לומד.

 1. לגבי האם בלבד :   *אישור מעסיק המציין את מספר השעות השבועיות בהן עובדת האם + חתימה וחותמת המעסיק.
 2. לגבי תינוקות מתחת לגיל 6 חודשים : יש לצרף אישור רפואי לגבי בשלותו ובריאותו של התינוק והתאמתו למסגרת חינוכית קבוצתית.
 3. לגבי ילדים מעוכבי התפתחות:  יש לצרף אישור המכון להתפתחות הילד בדבר עיכוב התפתחות.

 

*טפסים אלו ניתן לקבל במחלקת הרווחה או להוריד מאתר האינטרנט של משרד התמ"ת.

לידיעתכם:

 • רישום ילדכם אינו מהווה אישור קבלתו למשפחתון.
 • בתום תקופת הרישום, תתקיים ועדת קבלה אשר תדון ותחליט לגבי קבלת הילדים למשפחתון,  בהתאם לסדר הקדימויות כמפורט ב"נוהל ועדות קבלה" המפורסם באתר האינטרנט של משרד התמ"ת.
 • הודעה על קבלה / דחייה תימסר להורים בהקדם האפשרי.
 • רישום לאחר המועדים הנ"ל הינו על בסיס מקום פנוי בלבד ובתיאום מראש.                                                                                                             

 

 
בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר
שם תפקיד טלפון
קמליה ככובי  רכזת המשפחתונים  073-2230678

 

אודות 

במועצה האזורית עמק לוד ישנם 10 משפחתונים:

 • 6 במושב זיתן
 • 3 בכפר חב"ד
 • 1 ביגל.

 

המשפחתון מיועד לילדים בני 3 חודשים עד 36 חודשים, הוא פועל באווירה משפחתית, בביתה של מנהלת המשפחתון, לקבוצה של 5 ילדים בלבד.

 

מנהלת המשפחון היא בעלת תעודה "מטפלת - סוג 1" מטעם האגף להכשרה מקצועית של משרד התמ"ת ומחוייבת בהשתלמויות והעשרה בתחום לאורך כל השנה.

 

המשפחתון מנוהל תוך הקפדה על סטנדרטים פיזיים, בריאותיים, בטיחותיים וחינוכיים, בהתאם לדרישות האגף למעונות יום ומשפחתונים ותחת פיקוחה של הרכזת המבצעת ביקורים סדירים במשפחתונים ומוודאת כי תנאי ההפעלה אכן עונים על הנדרש.

 

המשפחתונים מאורגנים בהתאם לצרכים ההתפתחותיים של הילדים. במהלך היום ישנם תוכניות ופעילויות חינוכיות טיפוליות עם הילדים תוך התאמת חומרים מגוונים לרמת התפתוחתם. כמו"כ נערכת עבודה ישירה עם כל ילד המספקת אתגרים, גירויים, וחיזוקים בהתאם לצרכיו האישיים.

 

הזנת הילדים במשפחתון הינה באחריות מנהלת המשפחתון, הם מקבלים אוכל בריא ומזין בהתאם לגילם וצורכיהם ההתפתחותיים עפ"י תפריט מומלץ ע"י תזונאית מוסמכת.

 

ישנו קשר יום יומי ישיר בין מנהלת המשפחתונים ובין ההורים בהעברת וקבלת מידע המתייחס להתנהגותו והתפתחותו של הילד.

 

מנהלת המשפחתון מחויבת לבטח את עצמה ואת הילדים בביטוח, הכולל ביטוח צד ג'.

 

המשפחתונים הינם בפיקוח משרדי התמ"ת ובמסגרת מדיניות המשרד ישנו סיוע ממשלתי בדמי ההחזקה של הילד במשפחתון. תנאי מוקדם לזכאות בההשתפות המשרד בדמי החזקה הינו: היות האם עובדת.

 

עדכונים שוטפים והודעות על המשפחתונים, נפרסם באתר מעת לעת.

 

רשימת המשפחתונים:

שם  כתובת  טלפון  נייד
ציפורה כהן  כפר חב"ד 161 מרכז 03-9606362 054-8098508
לאה גרשוביץ  כפר חב"ד 87 שיכונים 03-9608007 052-5358075
פרידה סגל כפר חב"ד 151 מרכז 03-9606413  
יעל ביטן זיתן 253 08-9201637  
אתי אמוס 1  זיתן 76 08-9251731 050-7407963
אתי אמוס 2 זיתן 263 08-9200706 050-4542850
מירב ניסים  זיתן 117 08-9221157 054-7708901
אתי כחלון זיתן 19 08-9291677 052-5241560
מירי כהן  זיתן 212 08-9206156 050-8319651

אודליה איפרגן

יגל 44

08-9295022

054-6695054