תשלום חשבונותיך למועצה  לדוגמא: חשבונות ארנונה מים, , אגרות חינוך ועוד... מתבצע אימות נתונים מול נתוני החיוב שהופקו ברשות והנך מזוכה מיידית ישירות במאגר הנתונים של המועצה.

בסיום ביצוע התשלום יתקבל אישור, השימוש אינו מחייב הרשמה כמנוי. שירות למנויים מאפשר ריכוז התשלומים דרך אתר זה ודיוור מידע.

 

תשלום מיסים ומים