רישום למוסדות החינוך תשפ"א (2020) 

הרישום לגני הילדים לתושבי "שדות דן"  לשנת תש"פ יתקיים באמצעות אתר האינטרנט של המועצה.

הרישום יתבצע החל מיום שני א' בשבט תש"פ (27 בינואר 2019)

ועד יום ראשון כ"א בשבט תש"פ ( 16 בפבואר 2019)

 

 טופס הוראת קבע

טופס תשלום בכרטיס אשראי 

טופס ערעור שיבוץ

טופס בקשה לקבלת אישור ביטול רישום