רישום למוסדות החינוך תשפ"א (2020) 

הרישום לגני הילדים לתושבי "שדות דן"  לשנת תש"פ יתקיים באמצעות אתר האינטרנט של המועצה.

הרישום יתבצע החל מיום שני א' בשבט תש"פ (27 בינואר 2019)

ועד יום ראשון כ"א בשבט תש"פ ( 16 בפבואר 2019)

חוברת רישום גני ילדים.pdf

 טופס הוראת קבע

טופס תשלום בכרטיס אשראי 

טופס ערעור שיבוץ

טופס בקשה לקבלת אישור ביטול רישום