רישום למוסדות החינוך תש"פ (2019) 

הורים יקרים !

הרישום לגני הילדים לתושבי "שדות דן"  לשנת תש"פ יתקיים באמצעות אתר האינטרנט של המועצה.

הרישום יתבצע החל מיום ראשון ז' בשבט תשע"ט (13 בינואר 2019)

ועד יום חמישי כ"ה בשבט תשע"ט ( 31 בינואר 2019)

שנת לימודים פוריה ומוצלחת. 

כל הפרטים בנוגע לרישום מופיעים במידעון הרישום בלחיצה על התמונה הבאה:

חוברת מידע גני ילדים

 טופס הוראת קבע

טופס תשלום בכרטיס אשראי 

טופס ערעור שיבוץ

טופס בקשה לקבלת אישור ביטול רישום