הרישום לבתי הספר היסודיים הינו רק לבתי הספר בתחום המועצה (קיימים מענים לכל סוגי הזרמים):

 

לא קיימת אפשרות להירשם לבתי הספר שאינו במיפוי ללא אישור הרשות מראש וקבלת אישור שחרור בהתאם.

ובכל מקרה לא ינתן אישור חוץ ואו הסעות לנרשמים לבתי ספר שאינם על פי המיפוי.

במקרים יוצאי דופן שקיים קושי ברישום עפ"י מיפוי יש לפנות לאילנה תודר אחראית פרט לבדיקת התהליך בטלפון:
073-2230635

מידע בנושא רישום לכיתות א' תשפ"ה

הרישום לכיתה א' לשנת הלימודים תשפ"ה
יחל מיום חמישי א' שבט תשפ"ד, 11 בינואר 2024
ועד יום רביעי כ"א שבט תשפ"ד, 31 בינואר 2024
חייבי הרישום לכיתה א':
הילדים שנולדו בין התאריכים י”ד בטבת תשע"ח, 1 בינואר 2018
עד כ”ג בטבת תשע"ט, 31 בדצמבר 2018
רישום לכיתה א' מתבצע בבתי הספר
"צעירות בית רבקה" כפ"ח
03-6586656
ימים א' – ה' 14:00 – 9:0
יום ו' : 11:00 – 9:00
לכיתות ה' בנות
"בוגרות בית רבקה" כפ"ח
03-9606989
ימים א' – ה' 14:30 – 9:00
יום ו': 11:00 – 9:00
ממ"ח לבנים
"צעירים אור לובאוויטש"  כפ"ח
03-7706555
ימים: ב' – ה' 13:00 – 8:30
ממ"ד לבנים
"תלמוד תורה" כפ"ח
03-9606878
ימים א' – ה' : 13:00 – 8:30
"נתיבות הרש"ש
בנים בנות
מושב אחיעזר
08-9152807
ימים: א' – ה' 13:30- 8:30
ממ"ד "תורת משה"
מושב חמ"ד
ימים: א' – ה' 13:30 – 9:00
03-5292259
מ"מ "ניר צבי"
מושב ניר צבי
ימים :א',ב',ג',ה'  14:00 – 9:00
יום ו' 12:00 – 9:00
089224716
ילדי מושב גנות
הרישום בבי"ס
"רמת אפעל" רמת גן
03-6350226