הרישום לבתי הספר היסודיים הינו רק לבתי הספר בתחום המועצה (קיימים מענים לכל סוגי הזרמים):

אחיעזר 

ממלכתי 

ממלכתי דתי

חרדי בנים 

חרדי בנות 

בי"ס אזורי "ניר צבי", מושב ניר צבי08-9224716 

בי"ס אזורי  "תורת משה", מושב חמ"ד. טלפון: 03-5292259 

בי"ס הרש"ש אחיעזר טלפון: 08-9152807

"מכתב לאליהו" א'-ח' אור יהודה טלפון: 03-5335377

מכתב לאליהו א'-ח' אור יהודה טלפון: 03-5335377. 

בנות הרש"ש אחיעזר טלפון: 08-9152807

 גנות 

ממלכתי 

ממלכתי דתי

בי"ס "ויצמן" רמת גן טלפון: 03-5347299

בי"ס מ"ד אזורי "תורת משה" חמ"ד טלפון: 03-5292259

 זיתן, חמד, יגל וצפריה 

ממלכתי 

ממלכתי דתי 

חרדי בנים 

חרדי בנות 

בי"ס אזורי "ניר צבי", מושב ניר צבי08-9224716 

בי"ס אזורי  "תורת משה", מושב חמ"ד. טלפון: 03-5292259 

"מכתב לאליהו" א'-ח' אור יהודה טלפון: 03-5335377

מכתב לאליהו א'-ח' אור יהודה טלפון: 03-5335377. 

כפר חב"ד 

חרדי בנות 

חרדי בנים 

יסודי לבנות "בית רבקה- בוגרות" טלפון: 03-9606989

יסודי לבנות "בית רבקה- צעירות". טלפון- 073-2230635

יסודי לבנים "תלמוד תורה" כפר חב"ד טלפון: 03-9606878

יסודי לבנים "אוהלי תורה" כפר חב"ד טלפון: 03-9606969

משמר השבעה וניר צבי 

ממלכתי 

ממלכתי דתי 

בי"ס אזורי "ניר צבי", מושב ניר צבי

08-9224716 

בי"ס אזורי  "תורת משה", מושב חמ"ד.

טלפון: 03-5292259 

 


 

לא קיימת אפשרות להירשם לבתי הספר שאינו במיפוי ללא אישור הרשות מראש וקבלת אישור שחרור בהתאם.

ובכל מקרה לא ינתן אישור חוץ ואו הסעות לנרשמים לבתי ספר שאינם על פי המיפוי.

במקרים יוצאי דופן שקיים קושי ברישום עפ"י מיפוי יש לפנות לאילנה תודר אחראית פרט לבדיקת התהליך נא להתקשר לטלפון 073-2230635

חוברת רישום כיתה א תשפד.pdf