הערב זה קורה!!!

20:30

הרצאה ופאנל שאלות ותשובות אודות חיסון הקורונה

שימו לב-

קישור מעודכן-->>>>

הקלטה להרצאה אודות חיסון הקורונה לטובת כל מי שלא הצליח להיכנס וכל מי שפיספס >>