מיזם מענק תלושי מזון יוצא לדרך
ביוזמתו המבורכת של משרד הפנים ובמטרה לסייע למשפחות בעקבות משבר הקורונה, אושר מענק לרכישת מזון באמצעות כרטיסים נטענים

מי זכאי לקבל את המענק?

משפחה  הזכאית  מטעמי הכנסה ל- % 70 ומעלה הנחה בתשלום הארנונה
גמלאים המקבלים קצבת זקנה + הבטחת הכנסה
 

סכום הזכאות:

כל ראש משפחה - 300 ש"ח
כל נפש נוספת במשק הבית - 225 ש"ח
הסכום המקסימלי לפעימה הינו 2,400 ₪
 

מועדי המענק:

פעימה ראשונה בין ח' שבט תשפ"א 28/01/2021- לכ"ט שבט תשפ"א 18/02/2021
פעימה שניה בין י"ג אדר תשפ"א 25/02/2021 - לה' ניסן תשפ"א 25/02/2021
פעימה שלישית בין כ' אדר תשפ"א 04/03/2021 לי"ב ניסן תשפ"א 25/03/2021
 
התווים  מגיעים ישירות לבתי הזכאים ע"י שליח, לפי הכתובת המעודכנת במחלקת הארנונה
 
משפחה שלא הגישה בקשה להנחה, ונמצאה כעומדת בקריטריונים לקבלת הנחה בגובה 70%, תוכל להגיש בקשה בטופס ייעודי ולהיכלל עם זכאי המענק.
לשירותכם תמיד, דוד יפרח ראש המועצה
 

מיזם מענק תלושי מזון


1
פרטי המבקש/ת (מי שמחזיק בדירה)
2
הסיבות בגינן ניתן להגיש הבקשה
3
הצהרה בדבר נכונות הנתונים בבקשה

פרטי המבקש/ת:

 

מגדר (חובה) שדה חובה

מצב משפחתי (חובה) שדה חובה

האם בבעלותך דירת מגורים נוספת? (חובה) שדה חובה


נא סמנ/י x במשבצת המתאימה לפי בחירתך:

אנא סמן (חובה) שדה חובה


      

(א) הצהרה על המבקש/ת והמתגוררים אתו/איתה בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2019 או 2020, או בחודשים ינואר עד דצמבר 2019 או 2020, לפי בחירה שצוינה ברישה של סעיף 1.

המבקש/ת (חובה) שדה חובה
שם המשפחהשם פרטיגילמס' זהותהעיסוקמקום העבודההכנסה חודשית ברוטו ממוצעת

בן/בת הזוג (חובה) שדה חובה
שם המשפחהשם פרטיגילמס' זהותהעיסוקמקום העבודההכנסה חודשית ברוטו ממוצעת

נפשות נוספות במשפחה (חובה) שדה חובה
הקרבהשם המשפחהשם פרטיגילמס' זהותהעיסוקמקום העבודההכנסה חודשית ברוטו ממוצעת

צירוף קבצים:

שימו לב - בקשה שתישלח ללא כל הקבצים המצורפים לא תטופל

(במידה ויש יותר מחשבון בנק אחד יש לצרף אישור מכל הבנקים הקיימים)

יש להוריד את טופס מלוי הבקשה >, למלא אותו לצרף פה:

שימו לב:

סוג (חובה) שדה חובה

(ב) מקורות הכנסה נוספים של המנויים בסעיף (א) לעיל. יש לציין ממוצע חודשי לחודשים אוקטובר עד דצמבר 2019 או לחודשים
      ינואר עד דצמבר 2019, לפי הבחירה שצוינה ברישה של סעיף 1.
      (אין למלא אותן הכנסות שנכללו בהודעת השומה)

*

 

   * אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת, יש לציין הפרש (אם יש) בהכנסה בלבד.

הריני מצהיר/ה כי: (חובה) שדה חובה

 

הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים וכי לא העלמתי פרט כלשהוא מהפרטים שהתבקשתי למלא.

 

 

Browser not supported