הרפורמה ברישוי עסקים נכנסה חלקית לתוקף בתאריך 05/04/2014. 

ביום 20.10.15 פורסמו ברשומות המדינה ובאתר האינטרנט של ממשל זמין 11 מפרטים המאחדים את התנאים והמסמכים הנדרשים מטעם משרדי הממשלה לצורך מתן רישיון עסק לסוגי העסקים הבאים: 

 

קבוצה

פריט

היתר מזורז

תוקף רישיון

בריאות, רוקחות קוסמטיקה

 

1.1 – בית מרקחת

 

5

דלק ואנרגיה

 

2.1 ה – גז- תיקון מכלים

 

15

דלק ואנרגיה

 

2.2 א – דלק לסוגיו – תחנת דלק ותדלוק

 

5

חקלאות ובעלי חיים

3.1- בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

 

10

חקלאות ובעלי חיים

3.4 ג – חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי – מכירתם

 

10

מזון

4.2 א – בית אוכל – בית קפה מסעדה לרבות הגשת משקאות לצריכה במקום

 

3

מים ופסולת

5.1 ב – אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים – איסופה, הובלתה

 

15

מים ופסולת

5.3 ג – שפכים וקולחין – הובלתם במכליות

+

 

15

רכב ותעבורה

8.4 ב- הסעת נוסעים – תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

 

15

רכב ותעבורה

8.9 א- מוסך – מכונאות כללית, פחחות וצביעה לרבות כלי רכב המונעים בגז

 

15

תעשיה, מלאכה כימיה ומחצבים

10.8 ב חומרי חיטוי וניקוי – אחסונם שלא לצורך מכירה במקום

+

15

 

לצפייה בתמצית המשמעויות הנובעות מפרסום 11 המפרטים האחידים ואופן הערכות משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות ובעלי העסקים לחצו כאן.