בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר
שם תפקיד טלפון כתובת דוא”ל
שוש לשם מנהלת המחלקה

073-2230633

shosh@emek-lod.org.il
גלינה לידרמן   ספקים 073-2230605 galina@emek-lod.org.il
מאיה טויטו הנהלת חשבונות  073-2230680 maya@emek-lod.org.il

פקס: 03-9603826 

 

אודות 

מחלקת הנהלת חשבונות כפופה לאגף הגזברות ועוסקת ברישום, מעקב ובקרה אחר כל הפעולות הכספיות ברשות.
רישום פעולות וביצוע התאמות מול רשויות שונות ומשרדי הממשלה 

בדיקה ואישור חשבונות ספקים לתשלום, פתיחה ועדכון נתוני ספקים, הכנת אישורי ניכוי מס במקור שנתיים לספקים, התאמות מול ספקים 

 

  • רישום וביצוע התאמות שוטפות מול כל חשבונות הבנקים, טיפול במלוות שמקבלת הרשות 
  • עריכת דו"חות מע"מ וניכויים חודשיים ותשלומם לרשות המסים 
  • הפקת דו"חות רבעוניים ושנתיים והעברתם למשרד הפנים וחברי המועצה 
  • הפקת דו"חות שונים ע"פ דרישת ההנהלה 
  • עריכת ביקורת על כל הרישומים בספרי הנה"ח 
  • הכנת חומר לביקורת של גופי ציבור כמו מס הכנסה, ביטוח לאומי ועבודה מול המבקרים 
  • טיפול בהזמנות החל מאישור סעיף תקציבי ועד לאישור הזמנה (כולל) 
  • התאמות מול רישומי מחלקת שכר וגבייה.