בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר
שם תפקיד טלפון כתובת דוא”ל
שמשון צברי  גזבר המועצה 073-2230603  shimshon@emek-lod.org.il   
שי מדינה מנהל אגף מיסוי וגביה 073-2230653 shay@emek-lod.org.il
אורלי מורי מזכירה 073-2230616  
פקס: 03-9607739
 

 

אודות 

 

גזבר המועצה הנו אחד התפקידים הסטאטוטוריים ברשות כפי שנקבע בחוק הרשויות המקומיות. המינהל הכספי מבצע את המדיניות הכספית של המועצה, בהתאם להנחיות משרד הפנים, ובהתאם להתחייבות המועצה לשמור על תקציב מאוזן.

הגזבר ממונה על מחלקת הנהלת חשבונות האחראית לניהול מערכת ניהול החשבונות של המועצה ולהכנתם של כל דוחות הממשלה השונים.


בנוסף לחובותיו על פי חוק פועל הגזבר בתחומים הבאים:

 

  • הגזבר משמש כיועץ לראש הרשות בגיבוש המדיניות הפיננסית, בהכנת תקציב המועצה ובגיוס המשאבים מהמקורות השונים.
  • גיבוש מדיניות בנושאי כספים.
  • אבטחת המשאבים ואיזון תקציבי.
  • מעקב תקציבי אחר הוצאות והכנסות המועצה.
  • אחריות ניהולית לארגונם ולהפעלתם של יחידות שומה, גבייה, תקציבים, הנהלת חשבונות, שכר, אינוונטר, מיחשוב, ורכש.