טבלת אנשי קשר - מחלקת גבייה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אורנה בן אמרה מנהלת מחלקת גביה 073-2230614 orna@sdan.org.il
ויטלי קוטין אחראי ביוב ושילוט 073-2230654 vitaly@sdan.org.il
פייגי בורקיס אחראית שומה והנחות 073-2230612 feigi@sdan.org.il
מרים תובל אחראית אכיפה 073-2230612
חנה פיטוסי hanaf@sdan.org.il
נחמה קורץ אחראית התאמות וקופה nehamak@sdan.org.il

 

מוקד תשלומים טלפוני: 03-9411724 

שעות קבלת הקהל הם בימים א-ה בין השעות 13:30 - 8:30

מענה טלפוני יינתן בימים א'-ה' בין השעות 13:30-15:30 

* עדכון נכון לינואר, 2021- בימים אלו יתקיים מענה רק דרך מיילים * 

לתשלום מקווןלחצו כאן 

 

אודות 

מחלקת הגבייה במועצה עורכת את שומת המס וגובה את חיובי הארנונה מבעלי הנכסים או המחזיקים בהם בתחומי המועצה. מחלקת הגביה עוסקת אף בגביית תשלומי אגרות ביוב, היטלי ביוב, מיסי וועד, אגרות ותשלומי חובה בגין חינוך ועוד.

 

תיק תושב

חדש: כניסה ל"תיק תושב" שירות חדש שמעמידה מ.א. שדות דן ליצירת קשר מהיר ונגיש. לכל הפרטים ולהצטרפות - לחצו כאן

 

הארנונה מהי ?

הארנונה הינה מס המוטל עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה, התשנ"ג 1992, על כל בעל / מחזיק בנכס או קרקע בתחום הרשות, בהתאם לשימוש בהם.

הארנונה מהווה מקור הכנסה חשוב לתקציב המועצה ומקבלת משנה תוקף בעידן של צמצום הסיוע הממשלתי למועצה.

הארנונה מוטלת לתקופה של שנת תקציב מלאה מ- 1 בינואר ועד 31 בדצמבר.

סכום חיוב הארנונה השנתי מחושב כמכפלת שטח הנכס בתעריף למ"ר בהתאם לסיווגו בצו הארנונה. 

 

אוטומס

לוגו אוטומסאוטומס הינו מיזם שתפקידו להעביר דרכו את כל התקשורת בין התושב לבין המחלקה מבלי להגיע פיזית למחלקה או להתקשר אליה.

דרך אוטומס יכול התושב:

 1. לבצע סימולציה ולהבין בצורה הברורה ביותר איך הגיעה המועצה לספח שנשלח אליו.
 2. לפנות למחלקה בכל נושא דרך היצירת קשר.
 3. לקבל מידע אינפורמטיבי אודות מחלק הגביה.
 4. להעביר בקשות להנחה באופן מקוון

לכניסה לחצו כאן

 

השגה על חיוב הארנונה

מחזיק בנכס הסבור כי חלה טעות בקביעת חיוב הארנונה השנתית רשאי להגיש השגה בכתב תוך 90 יום מתאריך קבלת הודעת התשלום השנתית לפני מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה:

 • נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס.
 • נפלה בהודעת התשלום טעות בציון גודל הנכס.
 • הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעו בסעיפים 1 ו-269 לפקודות העיריות.,

מנהל הארנונה ישיב להשגה בתוך 60 יום מיום קבלתה ממשרדי המועצה.

 

כיצד ניתן לשלם ?

 • באמצעות כרטיס אשראי, דרך אתר האינטרנט 24 שעות ביממה, - לחצו לתשלום בדרך זו
   
 • באמצעות כרטיס אשראי במוקד התשלומים הטלפוני 03-9411724
  לשם כך יש לעדכן טלפונית את מחלקת הגביה ולהצטרף להסדר. טלפון לעדכון פרטי האשראי 073-2230613
   
 • בהוראת קבע בנקאית המזכה בהנחה של 1% בחשבון השוטף - יש לקבל טפסי הוראת קבע במחלקת הגביה (או להורידם ישירות - מעמודת הטפסים בתחתית עמוד זה) ולהחתימם בבנק.
   
 • תשלום שוברים תקופתיים - ניתן לשלם בכל סניף בנק, או בסניפי הדואר. באמצעות מחלקת הגביה שבמשרדי המועצה: קבלת קהל בימים א-ה, בין השעות 15:30 -8:30.

 

חילופי מחזיקים בנכס

 

עפ"י החוק, חובת תשלום הארנונה חלה על המחזיק בנכס. בכל שינוי שחל בנכס שבחזקתך (חילופי דייר, בעלים) יש להודיע למועצה בכתב ומיד. בעל הנכס אחראי להודיע על שינוי המחזיק בנכס, אחרת יחויב במיסים, עד ליום מסירת ההודעה.

שימו לב!  חובת התשלום חלה על המחזיק הידוע והרשום במועצה.

זכור, אם הינך עומד לרכוש או למכור נכס, דאג לבדוק מהם המיסים, האגרות וההיטלים החלים על הנכס וודא שישולמו.

תיקון החוק, קובע, כי בתקופת השכרה הקצרה משנה, יהיה המשכיר בלבד חייב בתשלום הארנונה ולא השוכר.  

 

טפסים להורדה

שם הטופס

צו המיסים לשנת 2022

צו המיסים לשנת 2021

צו המיסים לשנת 2020

צו המיסים לשנת 2019

צו המיסים לשנת 2018

צו המיסים לשנת 2017

צו המיסים לשנת 2016 

צו המיסים לשנת 2015

 

קבלת הנחה בתשלום ארנונה

דרכים למשלוח הטופס:

1. פקס: נא למלא את הטופס ולהעבירו למספר פקס: 03-9607941

2. דואר: נא למלא את הטופס ולשלוח בדואר לכתובת: מועצה אזורית עמק לוד ת.ד. 15, כפר חב''ד 72915

3. טפסים שיגיעו ללא כל האישורים הנדרשים להנחה - לא יטופלו


ניתן לוודא את הגעת הטופס בטלפון: 073-2230617/54/12/76.

אישורים הנדרשים להנחה לשנת 2021

האישורים להנחה בארנונה לשנת 2020 

האישורים הנדרשים להנחה בארנונה לשנת 2019

בקשת לקבלת הנחה כללית לדירת מגורים - טופס מס 1

בקשה לקבלת הנחה כללית לדירת מגורים - "לנזקק" - טופס מס 2

בקשה לקבלת הנחה כללית לבניין חדש, לבניין ריק - טופס מס 3 

בקשה לפטור לעמותות 

טבלת הכנסות לשנת 2019

 

תשלום באמצעות הוראת קבע בבנק 

לפני הגעתכם למועצה יש להוריד את הטופס, לגשת לבנק ולהחתים את ספח האישור של הבנק. אין אפשרות לשלוח את הטופס בפקס אחרי המילוי.


טופס הוראת קבע לחיוב חשבון שוטף 

טופס הוראת קבע ליתרות חוב

טופס הוראת קבע לחיוב עבור חינוך 

טופס הוראת קבע- רווחה