שם האגף / מחלקה  טלפון  קישור למחלקה 
 מרכזיית מועצה 073-2230600  

לשכת ראש המועצה

דוד יפרח - ראש המועצה 073-2230626 davidy@sdan.org.il
בנימין (ימי) ליפשיץ- סגן ראש המועצה    yami@sdan.org.il
חני אדרעי - מנהלת לשכת ראש המועצה    chani@sdan.org.il
אסתר גלוברמן- מזכירת לשכה 073-2230606 esterg@sdan.org.il 

לשכת מנכ"ל המועצה 

שאול צבעוני - מנכ"ל המועצה 073-2230628 shaulz@sdan.org.il
אלינור זגורי- מנהלת היח' האסטרטגית  073-2230623 elinor@sdan.org.il
עמית מרום- מנהל מערכות מידע    amitm@sdan.org.il 
טלי בן דוד - מנהלת משאבי אנוש 073-2230644 talib@sdan.org.il
מוקד עירוני  073-2230629  

גזברות וגבייה 

אגף הגזברות 
073-2230616  
לצפייה בפרטי המחלקה
מחלקת הגבייה  073-2230617 לצפייה בפרטי המחלקה

הנדסה ותשתיות 

מחלקת הנדסה   073-2230667     לצפייה בפרטי המחלקה   
ועדה מקומית לתכנון ובניה 
073-2230666  
לצפייה בפרטי המחלקה
תשתיות ותחזוקה  073-2230655 לצפייה בפרטי המחלקה
רישוי עסקים ומחלקה משפטית 073-2230655 לצפייה בפרטי המחלקה
רכש 073-2230656 לצפייה בפרטי המחלקה
שירותים וטרינריים 073-2230609 לצפייה בפרטי המחלקה
יחידה סביבתית  08-9274062 לצפייה בפרטי המחלקה
מחלקת תברואה 
073-2230607  
לצפייה בפרטי המחלקה 
אורן שי - רכז נגישות 073-2230669 לצפייה בפרטי המחלקה

אגף החינוך 

הנהלת האגף  073-2230618 לצפייה בפרטי המחלקה
תחבורה 073-2230630 לצפייה בפרטי המחלקה 
שירות פסיכולוגי חינוכי  073-2230646 לצפייה בפרטי המחלקה
מחלקת תרבות וספורט  073-2230636 לצפייה בפרטי המחלקה
יחידת הנוער  073-2230647 לצפייה בפרטי המחלקה 
מחלקת הגיל הרך  073-2230677 לצפייה בפרטי המחלקה 
צהרונים 073-2230608 לצפייה בפרטי המחלקה 

המחלקה לשירותים חברתיים

הנהלת האגף 073-2230613 לצפייה בפרטי המחלקה

ביטחון 

אילן קרני - מנהל מחלקת ביטחון, בטיחות וחירום 073-2230657 ilank@sdan.org.il

שיטור קהילתי

שחר בסה- שוטר קהילתי  073-2230645 shahar@sdan.org.il 

 

כתובת למשלוח מכתבים לכלל המחלקות :

ת.ד. 15 כפר חב"ד, מיקוד 6084000