שם האגף / מחלקה  טלפון  קישור למחלקה 
 מרכזיית מועצה 073-2230600  

לשכת ראש המועצה

דוד יפרח - ראש המועצה 073-2230626 davidy@emek-lod.org.il
חני אדרעי - מנהלת לשכת ראש המועצה 073-2230626  chani@emek-lod.org.il
בנימין (ימי) ליפשיץ - סגן ראש המועצה   yami@emek-lod.org.il 
שאול צבעוני - מנכ"ל המועצה 073-2230628 shaulz@emek-lod.org.il
אלינור זגורי- יח' אסטרטגית  073-2230623 elinor@emek-lod.org.il

משאבי אנוש 

טלי בן דוד - מנהלת משאבי אנוש 073-2230644 talib@emek-lod.org.il

אגף מוניציפלי

הנהלת האגף   073-2230667     לצפייה בפרטי המחלקה   
מחלקת הנדסה  073-2230662 לצפייה בפרטי המחלקה
תשתיות, תחזוקת מבני ציבור ומוקד עירוני  073-2230629 לצפייה בפרטי המחלקה 
מחלקת תברואה  073-2230607 לצפייה בפרטי המחלקה
ועדה מקומית לתכנון ובניה  073-2230666 לצפייה בפרטי המחלקה
מחלקה  משפטית ורכש 073-2230656 לצפייה בפרטי המחלקה
שירותים וטרינריים 073-2230609 לצפייה בפרטי המחלקה
יחידה סביבתית  08-9274062 לצפייה בפרטי המחלקה
רישוי עסקים  073-2230655 לצפייה בפרטי המחלקה 
אורן שי - רכז נגישות 073-2230669 לצפייה בפרטי המחלקה

אגף החינוך 

הנהלת האגף  073-2230618 לצפייה בפרטי המחלקה
תחבורה 073-2230630 לצפייה בפרטי המחלקה 
שירות פסיכולוגי חינוכי  073-2230646 לצפייה בפרטי המחלקה
מחלקת תרבות וספורט  073-2230636 לצפייה בפרטי המחלקה
יחידת הנוער  073-2230647 לצפייה בפרטי המחלקה 

האגף לשירותים חברתיים

הנהלת האגף 073-2230613 לצפייה בפרטי המחלקה

גביה וגזברות 

מחלקת גביה  073-2230617 לצפייה בפרטי המחלקה
מחלקת גזברות 073-2230616 לצפייה בפרטי המחלקה

ביטחון 

אילן קרני - ממונה חירום וביטחון  073-2230657 ilank@emek-lod.org.il
 מזכירות ביטחון 073-2230206  

שיטור קהילתי

שחר בסה- שוטר קהילתי  073-2230645 shahar@emek-lod.org.il 

 

כתובת למשלוח מכתבים לכלל המחלקות :

ת.ד. 15 כפר חב"ד, מיקוד 6084000