מרכזייה

טלפון: 073-2230600/638

 

לשכת ראש המועצה

תפקיד טלפון  דוא"ל
דוד יפרח - ראש המועצה 073-2230626 davidy@emek-lod.org.il
חני אדרעי- מנהלת לשכת ראש המועצה 073-2230626 chani@emek-lod.org.il
בנימין (ימי) ליפשיץ   yami@emek-lod.org.il 
שאול צבעוני- מנכ"ל המועצה 073-2230628 shaulz@emek-lod.org.il
אלינור זגורי- יח' אסטרטגית  073-2230623 elinor@emek-lod.org.il

 

אגף משאבי אנוש

תפקיד טלפון  דוא"ל
טלי בן דוד-  מנהלת משאבי אנוש 073-2230644 talib@emek-lod.org.il

 

אגף מוניציפלי

מחלקה טלפון פרטים נוספים
הנהלת האגף 073-2230667 לצפייה בפרטי המחלקה
מחלקת הנדסה 073-2230662 לצפייה בפרטי המחלקה
תשתיות, תחזוקת מבני ציבור ומוקד עירוני  073-2230629 לצפייה בפרטי המחלקה 
מחלקת תברואה 073-2230607 לצפייה בפרטי המחלקה
ועדה מקומית לתכנון ובניה  073-2230666 לצפייה בפרטי המחלקה
מחלקה משפטית ורכש 073-2230656 לצפייה בפרטי המחלקה
שירותים וטרינריים 073-2230625 לצפייה בפרטי המחלקה
יחידה סביבתית  08-9274062 לצפייה בפרטי המחלקה
רישוי עסקים  073-2230655 לצפייה בפרטי המחלקה 

 

אגף החינוך

מחלקה טלפון פרטים נוספים
הנהלת האגף  073-2230618 לצפייה בפרטי המחלקה
גיל רך  073-2230677 לצפייה בפרטי המחלקה 
תחבורה 073-2230630 לצפייה בפרטי המחלקה 
שירות פסיכולוגי חינוכי  073-2230646 לצפייה בפרטי המחלקה
מחלקת תרבות וספורט  073-2230636 לצפייה בפרטי המחלקה
יחידת הנוער  073-2230647 לצפייה בפרטי המחלקה 

 

המחלקה לשירותים חברתיים (רווחה)

מחלקה טלפון פרטים נוספים
הנהלת המחלקה 073-2230613 לצפייה בפרטי המחלקה

 

גביה וגזברות

מחלקה טלפון פרטים נוספים
מחלקת גביה  073-2230617 לצפייה בפרטי המחלקה
מחלקת גזברות 073-2230616 לצפייה בפרטי המחלקה

 

ביטחון 

תפקיד טלפון דוא"ל
אילן קרני- ממונה חירום וביטחון   073-2230657 zion@emek-lod.org.il
מזכירות ביטחון 073-2230206  

 

שיטור קהילתי

תפקיד טלפון דוא"ל
שחר בסה- שוטר קהילתי  073-2230645 shahar@emek-lod.org.il

 

כתובת למשלוח מכתבים לכלל המחלקות :

ת.ד. 15 כפר חב"ד, מיקוד 6084000