תושבים יקרים, בשעות האחרונות אנו מתמודדים עם הסלמה בטחונית באזורנו. לאור המצב, חשוב לנו לציין מספר דגשים להתמודדות יעילה: