במסגרת המאמץ להנגשת מוסדות החינוך במועצה, נחנכה לשימוש המעלית בבית הספר בית רבקה צעירות בכפר חב"ד.

בתמונות - אנו רואים את תלמידות כיתה א' בהובלת המורה גב' צפורה אוטמזגין עם צמחים לקראת חג שבועות, שמחות על כך שמעתה כל התלמידות יכולות להעלות בקלות לקומה השנייה ואת מנהלת בית הספר הגב' רוחי הניג במעלית החדשה.