גבייה

שם הטופס קטגוריה תאריך העלאה
אישורים הנדרשים להנחה בארנונה לשנת 2014.pdf גבייה 06/07/2014
טופס הוק ארנונה וביוב.pdf גבייה 06/07/2014
טופס הוק שכלמ והסעות.pdf גבייה 06/07/2014
קבלת הנחה כללית לבניין חדש, לבניין ריק - טופס מס 3.pdf גבייה 06/07/2014
טופס הוראת קבע ארנונה.pdf גבייה 06/07/2014
קבלת הנחה כללית לדירת מגורים - טופס מס 1.pdf גבייה 06/07/2014
קבלת הנחה כללית לדירת מגורים - לנזקק - טופס מס 2.pdf גבייה 06/07/2014
האישורים להנחת מבחן הכנסה 2017.pdf גבייה 08/12/2016
צו מיסים 2017.pdf גבייה 08/12/2016
עלון מידע 2017.pdf גבייה 05/11/2017