ועדה מקומית לתכנון ובניה

שם הטופס קטגוריה תאריך העלאה
בקשה לאישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון - טופס 2.pdf ועדה מקומית לתכנון ובניה 03/07/2014
דרישות להגשת תבע.pdf ועדה מקומית לתכנון ובניה 03/07/2014
דרישות לפתיחת תיק בנין בקשה להיתר בהרחבות בישוביםבנחלות.pdf ועדה מקומית לתכנון ובניה 03/07/2014
דרישות לפתיחת תיק בנין בקשה להיתר למערכת פוטו וולטאית לשימוש עצמי.pdf ועדה מקומית לתכנון ובניה 03/07/2014
דרישות לפתיחת תיק בנין בקשה להיתר למבנים חקלאיים בישובים.pdf ועדה מקומית לתכנון ובניה 03/07/2014
דרישות לפתיחת תיק בנין בקשה להיתר לתוספות בניה ב הרחבות נחלות משק עזר בתים מקצועיים.pdf ועדה מקומית לתכנון ובניה 03/07/2014
הצהרה על כמות פסולת.pdf ועדה מקומית לתכנון ובניה 03/07/2014
דרישות לפתיחת תיק בנין בקשה להיתר לפ.ל.ח בנחלות.pdf ועדה מקומית לתכנון ובניה 03/07/2014
הקמת ממדים בהליך מקוצר.pdf ועדה מקומית לתכנון ובניה 03/07/2014
התחיבות להריסה.jpg ועדה מקומית לתכנון ובניה 03/07/2014
נוסח פירסום.pdf ועדה מקומית לתכנון ובניה 03/07/2014
שאלון סביבתי.pdf ועדה מקומית לתכנון ובניה 03/07/2014
חוברת דיווחים לטופס 4.pdf ועדה מקומית לתכנון ובניה 03/07/2014
בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט להגדיל מקלט קיים.pdf ועדה מקומית לתכנון ובניה 03/07/2014
דרישות להגשת תבע.pdf ועדה מקומית לתכנון ובניה 15/02/2015