גינה קהילתית בבית הספר תלמוד תורה

הוקמה גינה קהילתית בבית הספר תלמוד תורה


במסגרת קול קורא של המשרד להגנת הסביבה הוקמה גינה קהילתית בבית הספר תלמוד תורה. תלמידי בית הספר יוצאים לפי לוח פעילות מתוכנן לטפל ולשקם את הגינה ותוף כדי העבודה לומדים הילדין את הלכות השמיטה וההכנה לפעילות הנדרשת בגינה בשנה זו. 
בגינה קיימים מרחבים עם סביבות חיים שונות המאפשרים התבוננות, היכרות ולמידה, גילוי חקר ותיעוד של מגוון צמחים ובעלי חיים. כמו כן, המרחבים כוללים בתי גידול וסביבות חיים כגון: גינת ירק, שדה, עצים, שיחים, פרחים מושכי פרפרים וציפורים. הגינה, מהווה התנסות חושית ופעילות חוויתית ומשמעותית עבור התלמידים אשר רוכשים מיומנויות רבות.

 

גינה2
גינה 3
גינה 5