המטרה

מניעת נשירה מבתי הספר, טיפול מונע וטיפול בזמן אמת בתלמידים הנושרים.

 

 

אוכלוסיית היעד

תלמידים במסגרת חוק חינוך חובה כולל (חוק חובה תש"ט 1949), תלמידים במהלך 11 שנות לימוד - שנה בגן הילדים (מגיל 5) ועשר שנות לימודים בכיתות א'-י' ובגיל 6-15 ועד בכלל.

 

 

פעילות קצין הביקור הסדיר

  • קשר ישיר עם בתי הספר לקבלת מידע אודות התלמידים שאינם מבקרים בביקור סדיר, או שנשרו, או שקיימת סכנת נשירה לגביהם.

  • יצירת קשר עם התלמיד, משפחתו, צוות ההוראה, מנהל/ת בית הספר, פיקוח בית הספר וגורמים טיפוליים בקהילה.

  • ייעוץ, הכוונה וטיפול בהתאם לקשיים ולצרכים.

  • הכוונה למסיימי ו' ו-ח', עזרה במציאת מסגרת חינוכית הולמת במעברים (בכפוף למיפוי) לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה.

  • שילוב תלמידים בפנימיות ו/או מסגרות ההולמות את צרכיהם.