הרשמה לקייטנות הקיץ לבתי הספר וגני הילדים

המועצה האזורית שדות דן  מקיימת גם השנה בין התאריכים 
3-21/7/2022, ד' בתמוז תשפ"ב- כ"ב בתמוז תשפ"ב-   קייטנות קיץ מלהיבות, ערכיות ואיכותיות המותאמות לצרכי הילדים ברשות.

 הקייטנות יתקיימו במתכונת הבאה:

קייטנות ביה"ס
 ישובי המועצה:

 • ביה"ס תורת משה – ביה"ס של החופש הגדול - כיתות א'-ג' במבנה ביה"ס – בין השעות 08:00-13:00 - בעלות 300 ₪  לחניך.
  (ניתן להירשם לצהרונים באתר אופק צהרונים - ofek4kids.co.il).
 • ביה"ס ניר צבי – ביה"ס של החופש הגדול - לכתות א'-ג' במבנה ביה"ס – בין השעות 08:30-13:30 בעלות 300 ₪ לחניך
  (ניתן להירשם לצהרונים באתר אופק צהרונים - ofek4kids.co.il).
 • קייטנה על גלגלים – לכיתות ד' – ו' - ביישובי המועצה בעלות 1,400 ₪ לחניך
  לו"ז מפורט לשעות הפעילות ישלח לנרשמים.           
 • קייטנה על גלגלים VIP – לכתות ז'-י' ביישובי המועצה בעלות 600 ₪ לחניך –
  לו"ז מפורט לשעות הפעילות ישלח לנרשמים.           

כפר חב"ד

 • ביה"ס בית רבקה צעירות   – ביה"ס של החופש הגדול - כיתות א'-ג' במבנה ביה"ס – בין השעות 08:30-13:30 -  בעלות 300 ₪  לחניכה.
  כיתות ד' יכללו בקייטנת ביה"ס בעלות של 500 ₪ לחניכה
 • ביה"ס בית רבקה בוגרות   – קייטנה לכתות ה'-ח'  - במבנה ביה"ס – בין השעות 08:30-13:30  -  בעלות 700 ₪  לחניכה

קייטנות גני ילדים 
* קייטנות גני ילדים בכל יישובי המועצה כולל כפר חב"ד – (במבני הגנים במהלך השנה) – בין השעות 07:30-13:00 -  בעלות 300 ₪ לחניך
(ניתן להירשם לצהרונים באתר אופק צהרונים - ofek4kids.co.il)


הרשמה:

ההרשמה תתקיים באתר המועצה בין התאריכים יום שני ז' בסיון תשפ"ב 6.6.2022 ועד ליום שלישי כ"ב בסיון 21.6.2022.

לאחר המועד הנקוב הרישום על בסיס מקום פנוי ובתוספת של 100 ₪ לנרשם.