מלגות לסטודנטים

 

גאים ושמחים לתמוך בתושבי המועצה הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה

מועד אחרון להגשת הטפסים >> יום חמישי כ"ג שבט 25.01.2021.

קריטריונים לקבלת מלגה לשנת תשפ"ב 2021-2022

 • המבקש/ת חייב/ת להיות תושב/ת מ.א. שדות דן מעל ל-3 שנים
 • המבקש/ת צריך/ה להיות סטודנט/ית מן המניין לתואר אקדמאי ראשון בלבד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
 • המבקש/ת מתחייב/ת לתרומה קהילתית של  10 שעות. תרומה זה חייבת להתבצע החל מקבלת המלגה ועד סוף שנת הלימודים תשפ"ב
 • קבלת המלגה תינתן פעם אחת לסטודנט/ית לתואר ראשון. אין להגיש בקשות חוזרות.
 • גובה המלגה הוא 2,000 ₪;
 • הסטודנט יהיה חייב לדווח על קבלת מלגות נוספות

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • צילום ת.ז עם תמונה + כתובת (הספח)
 • אישור מהמוסד האקדמאי על קבלה ללימודי תואר/תעודה .
 • אישור מפורט על חוגי לימוד הכולל שעות לימוד שבועיות (לצרף מערכת שעות)
 • אישור (קבלה) על גובה שכר הלימוד ואישור על תשלומים בפועל
 • טפסים נוספים ככל שידרשו 

למילוי טופס בקשת המלגה כנסו לקישור: https://www.sdan.org.il/331/

תשובות תימסרנה לאחר קיום וועדה רשותית

מועד אחרון להגשת הבקשה: 25.01.22

בברכה,
דוד יפרח
ראש המועצה