הגנים של החופש הגדול – גני ילדים

למי מיועד: לכל ילדי הגנים בכל ישובי המועצה

היכן: בגן בו משובצים הילד/ה במהלך השנה

מתי: מיום חמישי כ"א בתמוז תשפ"א 1/7/2021 ועד
ליום חמישי י"ג בתמוז תשפ"א 22/7/2021 לא כולל ימי שישי
ביום ראשון ט' באב תשפ"א 18/7/2021 לא תתקיים פעילות

שעות: 7:30 - 13:00

עלות: 300 ₪ (עבור 15 ימי פעילות(
מחזור שני לקייטנת גני הילדים - פרטים ורישום באתר חברת אופק

קייטנת קיץ יישובים.pdf קייטנת קיץ כפר חבד.pdf

בית הספר של החופש הגדול – בתי ספר

למי מיועד: ביה"ס בית רבקה צעירות ביה"ס בית רבקה בוגרות
ביה"ס תלמוד תורה ביה"ס אור ליובאוויטש צעירים
ביה"ס תורת משה ביה"ס ניר צבי

כיתות: בתי הספר בכפר חב"ד - כיתות א' – ח'
בתי הספר תורת משה וניר צבי – כיתות א-ו'

היכן: בבית הספר בו לומד הילד/ה במהלך השנה

מתי: קייטנת ביה"ס בית רבקה צעירות , בית רבקה בוג רות, ביה"ס תורת משה וביה"ס ממלכתי ניר צבי:
מיום חמישי כ"א בתמוז תשפ"א 1/7/2021 ועד
ליום חמישי י"ג באב תשפ"א 22/7/2021 לא כולל ימי שישי
ביום ראשון ט' באב תשפ"א 18/7/2021 לא תתקיים פעילות
קייטנת ביה"ס תלמוד תורה ואור ליובאוויטש צעירים
מיום חמישי כ"א בתמוז תשפ"א 1/7/2021 ועד
ליום שישי ח' באב תשפ"א 18/7/2021 כולל ימי שיש י

שעות: בי"ס תלמוד תורה, ביה"ס אור ליובאוויטש, ביה"ס תורת משה - 8:00 - 13:00 ,
בי"ס בית רבקה צעירות, בי"ס בית רבקה בוגרות, ביה"ס ניר צבי - 8:30 – 13:30

עלות: 300 ₪ (עבור 15 ימי פעילות(
בבתי הספר תלמוד תורה, אור ליובאוויטש הרישום דרך הנהלת המוסד- אין צורך לבצע רישום נוס ף
מחזור שני לקייטנת בית ספר כיתות א'-ב' - פרטים ורישום באתר חברת אופק
פלייר פרסום לפי מוסדות נשלח בקבוצות בבתי הספר ובמושבים
פרטים על סיירת VIP לכיתות ז'-ט' בישובי המועצה בלב ד יפורסמו בהמשך השבוע