החינוך נמצא בראש סדר העדיפויות במועצה, וכל צוות אגף החינוך מגויס לטובת קידום החינוך.

האגף חרט על דגלו את הסלוגן:  שדות דן מצמיחים אנשים, ואכן כל מוסדות החינוך במועצה עוסקים בהצמחת הילדים והנוער לקראת היותם בוגרים משמעותיים לעצמם ולחברה.

מערכת החינוך היא מערכת מגוונת מאוד, ופועלת בכל יישובי המועצה: אחיעזר, זיתן , חמד, יגל , כפר חב"ד, גנות,  ניר צבי וצפריה.
מוסדות החינוך כוללים  45 גני ילדים, 7 בתי ספר יסודיים, 2 על יסודיים , 6 גני חינוך מיוחד, בית ספר לחינוך המיוחד, ומכללה לחינוך.
 בחינוך העל יסודי –  רבים מילדי המועצה לומדים במוסדות חינוך מחוץ למועצה, על פי המיפוי שנקבע ליישובי המועצה.
הפיזור הרב מחייב תשתית רחבה ורצינית של היסעים, המשרתת את כלל ילדי המועצה.


ד"ר שרה זילברשטרום מנהלת אגף החינוך

האגף שם לעצמו כמטרת העל להגיע למימוש הפוטנציאל של כל לומד, תוך שיתוף פעולה בין הקהילה, מוסדות החינוך, הצוותים החינוכיים, ההורים וועדי המושבים.

יעדי האגף נוגעים לשלושה תחומי ליבה: אקלים חברתי, הישגים לימודיים וחדשנות. תמונת העתיד של החינוך במועצה מתמקדת בשלושה יעדים אלה  גם בזיקה לתלמידים וגם בזיקה לצוות ההוראה – בתהליכים מקבילים.

 

אקלים החברתי – כל התלמידים והמורים מרגישים טוב בחברת כל התלמידים.

הישגים לימודיים – כל התלמידים והמורים מצליחים להגיע להישגים משמעותיים.

חדשנות – כל התלמידים והמורים אוהבים ללכת לבית הספר מתוך מעורבות אישית בלמידה ובהוראה חדשנית.