אודות המחלקה

מחלקת התחבורה אחראית על מערך ההסעות של כ- 1,700 תלמידים: לבתי הספר, לגנים ולשאר מוסדות החינוך. חלקם מוסעים ע"י האוטובוסים הצהובים, וחלקם ע"י קבלני משנה שהמועצה שוכרת לשם כך.

ברשות המועצה תשעה אוטובוסים צהובים (ואנו עושים מאמצים להגדיל את מספרם לרווחת התושבים).

קבלני המשנה הינם חברות הסעה בעלי אישורים ותנאי בטיחות מתאימים אשר תואמו על ידי מחלקת התחבורה עפ"י דרישות משה"ח.

במחלקה 13 עובדים: מנהל המחלקה, קצין בטיחות,10 נהגים ומזכירה.

בנוסף, בחודשי הקיץ מפעילה המועצה רבות את האוטובוסים הצהובים לטובת הקייטנות המתקיימות בישובים, בהם מוסעים המשתתפים לפעילויות וטיולים לכל רחבי הארץ.

 

הרבה אוטובוסים בחניית אוטובוסים בשורה

אוטובוס אחד יוצא מהחנייה