תכנית מתאר כוללנית למ.א שדות דן 

מועצה האזורית שדות דן בעיצומה של הכנת תכנית מתאר כוללנית לתחום התכנון של המועצה האזורית  שתהווה את הבסיס לעצמאות תכנונית של הועדה המקומית שדות דן לאחר הסמכתה על פי תיקון 101 לחוק התו"ב. המועצה האזורית שדות דן הינה בעלת מאפיינים כפריים חקלאיים, משתרעת על שטח של כ-31,000 דונם ומונה 9 יישובים, כמו כן עוברות בתחומי המועצה תשתיות לאומיות רבות המשרתות את מטרופולין גוש דן 

מטרת העל של  התכנון הינה לגבש את מדיניות התכנון של המועצה האזורית ולקבוע את המתווה לשמירה על השטחים הפתוחים, דאגה להתחדשות מתמדת וחיזוק הפעילות החקלאית והמרחב הכפרי . 

מי מכין את התכנית?

צוות התכנון מורכב מצוות מקצועי רחב ורב תחומי בראשות פיטלסון, שילה, יעקובסון אדריכלים וכולל מומחים בתחומי התכנון, אדריכלות, כלכלה, איכות סביבה, נוף, חברה, שימור ותשתיות. בשלב הראשון לומד הצוות את הרקע הנדרש לתכנונה ש המועצה ואוסף לצורך כך מידע רב מגורמים שונים - נציגי המועצה, אנשי מקצוע ותושבים, במטרה לגבש את סוגיות התכנון המרכזיות המונחות לפתחה של התכנית. 

יחד עם צוות התכנון, גובש צוות מקצועי מועצתי הכולל את מנהדסת המועצה, יו"ר ועדת תכנון תכנית המתאר ומלוות הפרויקט הדואגים יחד לקדם את נושאי הליבה מול ועדת התכנון המחוזית. 

 

 

> מטרות ויעדי התכנון 
> מפגש חשיפה למתכנני תכניות המתאר המקומיות ביישובים 23.2.22