הודעת בחירות ביישוב צפריה 24.1.0.18

הודעת בחירות ביישוב אחיעזר 24.10.18

הודעת בחירות ביישוב חמ"ד 24.10.18

הודעת בחירות ביישוב כפר חב"ד 24.10.18

הודעת בחירות ביישוב יגל 24.10.18

 

טופס הגשת ערר 

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

 

הודעה בדבר הגשת מועמדים אחיעזר

הודעה בדבר הגשת מועמדים גנות

הודעה בדבר הגשת מועמדים זיתן

הודעה בדבר הגשת מועמדים חמד

הודעה בדבר הגשת מועמדים יגל

הודעה בדבר הגשת מועמדים כפר חב"ד

הודעה בדבר הגשת מועמדים משמר השבעה

הודעה בדבר הגשת מועמדים ניר צבי 

הודעה בדבר הגשת מועמדים צפריה

 

הודעה בדבר קיום בחירות לוועד המקומי- ניר צבי

הודעה בדבר קיום בחירות לוועד המקומי- כפר חב"ד 

הודעה בדבר קיום בחירות לוועד המקומי- יגל

הודעה בדבר קיום בחירות לוועד המקומי- זיתן

הודעה בדבר קיום בחירות לוועד המקומי- אחיעזר

הודעה בדבר קיום בחירות לוועד המקומי- צפריה

הודעה בדבר קיום בחירות לוועד המקומי- חמ"ד 

הודעה בדבר קיום בחירות לוועד המקומי- משמר השבעה

הודעה בדבר קיום בחירות לוועד המקומי- גנות 

 

לו"ז בחירות 

הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי בבחירות למועצה

טופס הגשת מועמדות לתפקיד מזכיר/ת קלפי

הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות למועצה האזורית שדות דן (עמק לוד)

חוזר מנכ"ל משרד הפנים- הנחות היועץ המשפטי לממשלה לקראת הבחירות לרשויות מקומיות 2018

בחירות 2018 (00000002).pdf