הודעה על כוונה  המועצה האזורית שדות דן (עמק לוד לשעבר) להתקשר עם חברת וואי-טק טכנולוגיות בע"מ ח.פ 513720490

להפעלת פרויקט עיר המח"ר.

 

בהתאם לתקנה 3 (4) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח 1987-, ניתנת בזאת הודעה על ידי המועצה האזורית שדות דן (להלן, "המועצה"),  בדבר כוונתה להתקשר עם חברת וואי-טק טכנולוגיות בע"מ ח.פ) 513720490 להלן :"החברה" ) בהסכם שעיקרו הפעלת פרויקט חינוכי לקידום תחום המח"ר (מתמטיקה, חלל ורובוטיקה), המבוצע על ידי החברה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל המועצה בתוך 10 ימי עבודה מיום פרסום ההודעה ולהודיע לה כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות.  ניתן לפנות ל גב' רונית עמאר, מאגף החינוך במועצה, בדוא"ל ronit@emek-lod.org.il  או לפקס מס' 03-9603716.

לחוות דעת של ד"ר אליעזר גרינשפון לעניין זה   לחצו כאן

דוד יפרח,

ראש המועצה