טבלת אנשי קשר - אגף גזברות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שי מדינה גזבר המועצה 073-2230653 [email protected]
אורלי מורי מזכירה וקופאית ראשית 073-2230616 [email protected]

הנהלת חשבונות

טבלת אנשי קשר - הנהלת חשבונות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מאיה טויטו מנהלת המחלקה 073-2230633 [email protected]
סיון יונה ספקים 073-2230605 [email protected]
אורה שפיגל הנהלת חשבונות 073-2230680 [email protected]

 

אודות 

 

גזבר המועצה הנו אחד התפקידים הסטאטוטוריים ברשות כפי שנקבע בחוק הרשויות המקומיות. המינהל הכספי מבצע את המדיניות הכספית של המועצה, בהתאם להנחיות משרד הפנים, ובהתאם להתחייבות המועצה לשמור על תקציב מאוזן.

הגזבר ממונה על מחלקת הנהלת חשבונות האחראית לניהול מערכת ניהול החשבונות של המועצה ולהכנתם של כל דוחות הממשלה השונים.


בנוסף לחובותיו על פי חוק פועל הגזבר בתחומים הבאים:

 

  • הגזבר משמש כיועץ לראש הרשות בגיבוש המדיניות הפיננסית, בהכנת תקציב המועצה ובגיוס המשאבים מהמקורות השונים.
  • גיבוש מדיניות בנושאי כספים.
  • אבטחת המשאבים ואיזון תקציבי.
  • מעקב תקציבי אחר הוצאות והכנסות המועצה.
  • אחריות ניהולית לארגונם ולהפעלתם של יחידות שומה, גבייה, תקציבים, הנהלת חשבונות, שכר, אינוונטר, מיחשוב, ורכש.    

 

מועצה אזורית שדות דן מפרסמת בזאת הצעה להצטרף למאגר ספקים מטעם הרשות.

ספר ספקים ויועצים

טופס בקשת הצטרפות למאגר

 

את הטפסים החתומים יש לשלוח למחלקת הרכש במייל : [email protected]